Kategorie

Zofran czopki (Ondansetronum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zofran czopki?

Zofran zawiera substancję czynną ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków przeciwwymiotnych. Zofran w postaci czopków jest stosowany u dorosłych w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów.

Podstawowe informacje

NazwaZofran czopki
Nazwa międzynarodowaOndansetronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

16 mg

PostaćCzopki doodbytnicze
Skład - substancja czynna

Ondansetron

Skład - substancje pomocnicze

Tłuszcz stały (Witepsol S58)

Dostępne opakowania
 • 1 sztuka
 • 2 sztuki
Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne.

Zastosowanie

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ondansetron lub tłuszcz stały (Witepsol S58)
 • przyjmowanie jednocześnie z apomorfiną
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron lub palonosetron
 • choroby wątroby
 • niedrożność jelit
 • wydłużenie odstępu QT
 • przyjmowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
 • hipokaliemia i hipomagnezemia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry
 • zaparcia
 • miejscowe uczucie pieczenia po podaniu czopka
Nie łączyć z
 • karbamazepiną i fenytoiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
 • lekami wpływającymi na serce, w tym wpływającymi na odstęp QT
 • lekami powodującymi zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • antybiotykami takimi jak erytromycyna lub ketokonazol
 • lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • lekami z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
Ciąża

Nie należy stosować leku Zofran w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran.

Dzieci

Lek Zofran w postaci czopków nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu leku Zofran na obsługę maszyn oraz prowadzenie pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zofran?

Zofran zawiera substancję czynną ondansetron. Lek ten ma działanie przeciwwymiotne i zapobiegająco nudnościom.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zofran?

Lek ten stosuje się u dorosłych w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zofran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Lek Zofran w postaci czopków powinien zacząć działać w ciągu jednej lub dwóch godzin od podania.

Dorośli

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii:

 • zazwyczaj stosowana dawka to jeden czopek (16 mg ondansetronu), który należy założyć 1 do 2 godzin przed leczeniem

W kolejnych dniach:

 • zazwyczaj stosowana dawka to jeden czopek (16 mg ondansetronu) jeden raz na dobę
 • taka dawka może być stosowana przez okres do 5 dni

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 8 mg, dlatego lek należy stosować w postaci roztworu do wstrzykiwań lub w postaci doustnej.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Zofran

Jeśli pacjent przyjmie doodbytniczo większą niż zalecana dawkę leku lub połknie ten lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

W przypadku przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych.

Pominięcie przyjęcia leku Zofran

Jeżeli występują nudności lub wymioty:

 • należy jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran, a następnie przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Jeżeli nie występują nudności lub wymioty:

 • należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zofran?

Leku Zofran nie należy stosować jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na ondansetron lub lub tłuszcz stały (Witepsol S58)
 • przyjmuje apomorfinę - możliwość występowania głębokiego niedociśnienia tętniczego oraz utraty przytomności podczas stosowania jednocześnie z ondansetronem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zofran może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zofran i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi reakcja alergiczna mogąca obejmować następujące objawy:

 • nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka
 • wysypkę - czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka)
 • omdlenie

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry
 • zaparcia
 • miejscowe uczucie pieczenia po podaniu czopka

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • czkawka
 • obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy
 • zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu)
 • ból w klatce piersiowej
 • drgawki
 • nietypowe ruchy ciała lub drżenie
 • zmiany wyników badań czynności wątroby

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
 • zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zofran należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron lub palonosetron
 • ma chorobę wątroby
 • ma niedrożność jelit
 • stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

Ondansetron powoduje wydłużenie odstępu QT w sposób zależny od dawki oraz może wywoływać częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes - należy unikać stosowania leku Zofran u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT oraz zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QTc, w tym pacjentów:

 • z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej
 • z zastoinową niewydolnością serca
 • z bradyarytmią
 • przyjmujących inne produkty lecznicze wywołujące wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia gospodarki elektrolitowej

Przed zastosowaniem leku Zofran pacjent powinien skorygować:

 • hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we krwi)
 • hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zofran czopki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zofran w czasie ciąży, ponieważ może on wykazywać szkodliwy wpływ na rozwój płodu.

Zofran czopki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy szczególnie poinformować lekarza jeżeli pacjent stosuje:

 • karbamazepinę lub fenytoinę - powodują zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • ryfampicynę - powoduje zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • tramadol - ondansetron może zmniejszać jego działanie przeciwbólowe
 • leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT - skojarzone stosowanie ondansetronu może powodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT
 • leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów, szczególnie antracykliny - zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol - zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram - możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego
 • leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), w tym wenlafaksyna i duloksetyna - możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zofran czopki a alkohol

Lek Zofran nie wykazuje interakcji z alkoholem.

Zofran czopki a prowadzenie pojazdów

Lek Zofran nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zofran?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C

Czopek powinien być wyjęty z blistra bezpośrednio przed użyciem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego