Kategorie

Zoladex LA (Goserelinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zoladex LA?

Zoladex LA jest lekiem zwierającym substancję czynną - goserelinę, która jest syntetycznym odpowiednikiem naturalnie występującego hormonu - gonadoliberyny. Należy do grupy leków nazywanych analogami gonadoliberyny. Długotrwałe działanie gosereliny prowadzi u mężczyzn do zmniejszenia stężenia testosteronu (hormonu płciowego męskiego). Wpływ ten przemija po zakończeniu leczenia.

Podstawowe informacje

NazwaZoladex LA
Nazwa międzynarodowaGoserelinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10,8 mg

PostaćImplant podskórny
Skład - substancja czynna

Goserelina

Skład - substancje pomocnicze

Kopolimer laktydo-glikolidowy

Dostępne opakowania

1 implant w ampułko-skrzykawce

Działanie / właściwości

Leczenie raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne.

Zastosowanie
 • leczenie raka gruczołu krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę przeżycia porównywalną z chirurgiczną kastracją
 • leczenie miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego, jako metoda alternatywna do chirurgicznej kastracji, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę przeżycia porównywalną z antyandrogenami
 • leczenie uzupełniającym po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby i przeżycia całkowitego
 • leczenie neoadjuwantowym przed rozpoczęciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby
 • leczenie uzupełniającym po radykalnej prostatektomii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku postępu choroby, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby
Przeciwwskazania
 • uczulenie na goserelinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u kobiet
 • u dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby i bóle kości
 • problemy z oddawaniem moczu
 • cukrzyca
 • depresja
 • nadciśnienie
 • choroby lub zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym m zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeżeli pacjent przyjmuje leki z powodu tych zaburzeń
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • uderzenie gorąca i pocenie się. Niekiedy te działania niepożądane mogą utrzymywać się przez dłuższy czas (nawet kilka miesięcy) po zakończeniu stosowania leku
 • zmniejszony popęd płciowy / zaburzenia erekcji
 • utrata masy kostnej
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • bóle stawów
 • reakcje alergiczne
 • nieprawidłowe ciśnienie krwi
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia leku
 • zgłaszano urazy w miejscu wstrzyknięcia leku - w tym uszkodzenie brzusznych naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko powodowało to poważne krwawienie, jednak należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: ból brzucha, wzdęcie brzucha, uczucie duszności, zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi i (lub) jakiekolwiek zaburzenie świadomości
 • zmiany nastroju (w tym depresja)
 • zaburzenia psychiczne
 • guz przysadki
 • powiększenie piersi, obrzęk i bolesność piersi
 • niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego
 • bóle kostne, bóle w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa oraz trudności w oddawaniu moczu
 • jeśli u pacjenta występuje guz w przysadce, lek może powodować krwawienie z guza lub zapaść. Występuje to bardzo rzadko, w takim przypadku występują silne bóle głowy, nudności lub wymioty, utrata wzroku i utrata świadomości
 • utrata włosów (łysienie)
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzona tolerancja glukozy
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • metadonem
 • moksyfloksacyną
 • z lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu poważnych chorób psychicznych
Ciąża

Lek Zoladex LA nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią

Lek Zoladex LA nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci

Leku Zoladex LA nie należy stosować u dzieci

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Zoladex LA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zoladex LA?

Długotrwałe stosowanie substancji czynnej prowadzi u mężczyzn do zmniejszenia stężenia testosteronu (hormonu płciowego męskiego).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zoladex LA?

Lek Zoladex LA jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zoladex LA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

 • implant wstrzykuje się podskórnie w przednią ścianę brzucha
 • należy zachować ostrożność podając lek Zoladex w przednią ścianę brzucha ze względu na znajdującą się w pobliżu tętnicę nabrzuszną dolną i jej odgałęzienia
 • nie stosować, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone
 • pacjent powinien przyjąć pozycję na plecach, z lekko uniesioną górną częścią ciała
 • należy zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia w okolicy brzusznej, poniżej pępka
 • trzymając ampułko-strzykawkę pod niewielkim kątem pod światło, sprawdzić, czy w okienku widać implant lub jego część
 • zdjąć plastykowe zabezpieczenie tłoka z ampułko-strzykawki i wyrzucić je, zdjąć osłonę igły
 • trzymając jedną ręką cylinder ampułko-strzykawki, zachowując zasady aseptyki drugą ręką unieść fałd skóry przedniej ściany brzucha, poniżej pępka, ustawić igłę pod niewielkim kątem do powierzchni skóry (30 do 45o), następnie igłę - wcięciem do góry – wprowadzić podskórnie, aż część plastykowa dotknie skóry pacjenta
 • nacisnąć tłok do oporu, aby wstrzyknąć implant i uruchomić osłonę igły (można wtedy usłyszeć charakterystyczny dźwięk)
 • wyjąć igłę

Dorośli (w tym w podeszłym wieku)

Jeden implant produktu Zoladex LA, zawierający 10,8 mg gosereliny podaje się co 12 tygodni.

Dzieci i młodzież

Produkt Zoladex LA nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawki produktu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zoladex LA?

Ten lek nie powinien być stosowany w przypadku stwierdzonej ostrej nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każde lek, lek Zoladex LA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • uderzenie gorąca i pocenie się. Niekiedy te działania niepożądane mogą utrzymywać się przez dłuższy czas (nawet kilka miesięcy) po zakończeniu stosowania leku
 • zmniejszony popęd płciowy / zaburzenia erekcji
 • utrata masy kostnej
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • bóle stawów
 • reakcje alergiczne
 • nieprawidłowe ciśnienie krwi
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia leku
 • zgłaszano urazy w miejscu wstrzyknięcia leku - w tym uszkodzenie brzusznych naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko powodowało to poważne krwawienie, jednak należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: ból brzucha, wzdęcie brzucha, uczucie duszności, zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi i (lub) jakiekolwiek zaburzenie świadomości
 • zmiany nastroju (w tym depresja)
 • zaburzenia psychiczne
 • guz przysadki
 • powiększenie piersi, obrzęk i bolesność piersi
 • niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego
 • bóle kostne, bóle w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa oraz trudności w oddawaniu moczu
 • jeśli u pacjenta występuje guz w przysadce, lek może powodować krwawienie z guza lub zapaść. Występuje to bardzo rzadko, w takim przypadku występują silne bóle głowy, nudności lub wymioty, utrata wzroku i utrata świadomości
 • utrata włosów (łysienie)
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzona tolerancja glukozy
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku, w szczególności jeśli u pacjenta występują objawy takie jak:

 • choroby i bóle kości
 • problemy z oddawaniem moczu
 • cukrzyca
 • depresja
 • nadciśnienie
 • choroby lub zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym m zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeżeli pacjent przyjmuje leki z powodu tych zaburzeń

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Zoladex LA a ciąża

Lek Zoladex LA nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Zoladex LA a karmienie piersią

Lek Zoladex LA nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Zoladex LA nie powinno stosować się równocześnie z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • metadonem - może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu
 • moksyfloksacyną - może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu
 • z lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu poważnych chorób psychicznych - może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zoladex LA a alkohol

Brak danych.

Zoladex LA a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Zoladex LA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zoladex LA?

Ten lek należy przechowywać w:

 • oryginalnym opakowaniu, nie należy otwierać opakowania foliowego
 • w temperaturze do 25°C
 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego