Kategorie

Levopront 60 mg/ 10 ml, syrop, 120 ml

Cena
18,39 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Levopront jest lekiem w postaci syropu do stosowania w objawowym leczeniu nieproduktywnego kaszlu nazywanego suchym. Dane wskazują, że preparat skutecznie hamuje kaszel o różnym pochodzeniu, w tym związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych, w przebiegu raka płuca oraz krztuścu.

Syrop Levopront jest przeznaczony do stosowania u dzieci od 2 roku życia oraz dorosłych. Jego substancja czynna: lewodropropizyna działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.

Wskazania

Objawowe leczenie kaszlu suchego (nieproduktywnego).

Skład

10 ml syropu zawiera:

 • lewodroprozynę 60 mg,
 • Pozostałe składniki: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwkaszlowe, znoszące skurcz oskrzeli.

Dawkowanie

 • Dzieci od 2 lat:
 • 10-20 kg: 3 ml syropu trzy razy na dobę;
 • 20-30 kg: 5 ml syropu trzy razy na dobę.
 • Dorośli: 10 ml trzy razy na dobę.
 • Syrop należy przyjmować doustnie, między posiłkami, w w odstępach co najmniej 6 godzin.
 • Do butelki z syropem dołączona jest miarka.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza. W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po 7 dniach leczenia, zaleca się przerwać stosowanie leku i skonsultować z lekarzem. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem choroby i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną. Nie należy stosować leku Levopront dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Nie stosować:
  • u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek),
  • u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz zamierzających zajść w ciążę.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Lek Levopront jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Levopront i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią:

 • ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy (epidermoliza),
 • nierówna praca serca (ryzyko wystąpienia bigeminii przedsionkowej),
 • reakcja alergiczna/anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki,
 • śpiączka hipoglikemiczna.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne,
 • bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
 • reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe,
 • ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie,
 • kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego,
 • drażliwość, senność, depersonalizacja,
 • duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego,
 • niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.

Inne możliwe działania niepożądane:

 • zapalenie języka i aftowe zapalenie jamy ustnej z gorączką,
 • stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby),
 • przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia,
 • napady padaczki lub duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal),
 • rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia,
 • senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka (przypisano to przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę).

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • W badaniach u ludzi nie stwierdzono zmian zapisu krzywej EEG podczas podawania lewodropropizyny w skojarzeniu z benzodiazepinami.
 • U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Levopront jest lekiem stosowanym w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i/ lub efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny u osób w podeszłym wieku, gdyż istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów.
 • Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/ min.).
 • Ze względu na brak informacji o wpływie posiłków na wchłanianie leku, zaleca się jego stosowanie między posiłkami.
 • Nie prowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i/ lub) obsługiwania maszyn (w rzadkich przypadkach lek może powodować senność i należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne).
 • Lek Levopront zawiera sacharozę: jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Podmiot odpowiedzialny

Dompé Farmaceutici S.p.A.
Via San Martino 12
20122 Mediolan, Włochy


Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83
05-552 Łazy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Sposób aplikacji
Działanie
Problem
Rejestracja
Lek