Mosbito, płyn odstraszający komary, 100ml

Mosbito, płyn odstraszający komary, 100ml

ostatnia cena sprzedaży
9,59 Cena brutto
Cena jednostkowa: 9,59 zł za 100 ml
Sprawdź podobne

Rodzaj: Produkt biobójczy

Producent: MOSBITO

Mosbito, płyn odstraszający komary, 100ml - opis produktu

Płyn odstraszający komary zawierający 100% naturalnych składników aktywnych, o przyjemnym zapachu lawendy, wydajny i skuteczny. Nie pozostawia uczucia lepkości.
 
Wskazania: płyn odstraszający komary.
 
Sposób użycia: pokryć równomiernie odsłonięte części ciała (ręce nogi, szyję itp.) cienką warstwą preparatu w odległości ok. 15 cm od ciała, w razie potrzeby spryskać również odzież. Płyn skutecznie chroni ciało przed ukąszeniami komarów przez 4 godziny od naniesienia. 
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 
Składniki: olejek z mięty pieprzowej. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 
Środki ostrożności: produkt łatwopalny. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu- nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Utylizować zgodnie z oowiązującymi przepisami, nie wprowadzać do kanalizacji.  Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Pozostałości produktu oraz opakowania, które nie mogą zostać oczyszczone przekazać do utylizacji do uprawnionego zakładu. Puste opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
 
Pierwsza pomoc: w kontakcie ze skórą: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. W przypadku wystapienia niepokojących objawów narażone partie skóry spłukać dokładnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przed 10-15 minut. Unikać silnego strumienia wody- ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Skontaktować się z lekarzem okulistą. W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą i wypić ok. 0,5 litra wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza. Pokazać opakowanie lub etykietkę. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie złego samopoczucia skonsultowac się z lekarzem.
 
Podmiot odpowiedzialny:
Verco Sp. z o.o.
ul.Odrowąża 15
03-310 Warszawa