Kategorie

Monovisc 88 mg/ 4ml, 4 ml x 1 ampułkostrzykawka

Cena
549,99 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Wyrób medyczny zawiera jałowy, niepirogenny roztwór hialuronu sodu, słabo usieciowanego przy użyciu zastrzeżonego chemicznego czujnika sieciującego. Produkowany jest z ultra czystego hialuronu o dużej masie cząsteczkowej, otrzymanego w procesie fermentacji bakteryjnej. Kwas hialuronowy to naturalny kompleks polisacharydu z grupy glikozaminoglikanów. Spełnia w tkankach rolę nawilżającą, utrzymuje ich rozdział i zmniejsza obciążenie mechaniczne stawów.

Zastosowanie

Leczenie objawów dysfunkcji stawowych, w tym zapalenia stawów.

Sposób użycia

Wymaganą ilość preparatu wstrzykuje się do przestrzeni stawowej przy użyciu jałowej, jednorazowej igły podskórnej odpowiedniego rozmiaru. Jałowa igła musi zostać nałożona na strzykawkę z preparatem przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, z zastosowaniem technik antyseptycznych. W przypadku iniekcji do stawu kolanowego stosuje się zwykle rozmiar igły 18-21. Ostateczną decyzję dotyczącą doboru igły do danej procedury podejmuje lekarz. Przed wstrzyknięciem preparatu lekarz musi upewnić się, że igła została wkłuta do przestrzeni maziowej.

Składniki

1ml preparatu zawiera 22mg słabo usieciowanego hialuronu sodu w roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami.

Przeciwwskazania

Względnym lub bezwzględnym przeciwwskazaniem do zastosowania preparatu mogą być: stwierdzona wrażliwość na którykolwiek składnik obecny w produkcie, istniejące infekcje skóry w okolicy miejsca planowania wstrzyknięcia, stwierdzona infekcja stawów palców, stwierdzone ogólnoustrojowe zaburzenia krzepnięcia krwi.

Ważne wskazówki

Produkt jest jednorazowy i nie wolno go poddawać ponownej sterylizacji.
Zaleca się środki ostrożności typowe dla wszelkich procedur zastrzyków dostawowych.
Zastrzyk preparatu powinien podać personel medyczny przeszkolony w przyjętych technikach wstrzykiwania środków do przestrzeni stawowych.
Wymagana do podania ilość preparatu zależy od miejsca zastrzyku i anatomii pacjenta i musi zostać wyznaczona przez wykonujący zabieg personel medyczny.
Nie należy podawać nadmiernej ilości hialuronu sodu, a pacjenta należy ściśle monitorować.
Nie należy przepełniać przestrzeni stawowej.
W przypadku zwiększenia się bólu w trakcie wstrzykiwania środka, zabieg należy przerwać i wyciągnąć igłę.
Preparat należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C
Powtórne użycie igieł lub strzykawek wykorzystywanych do iniekcji preparatu może spowodować przeniesienie czynników zakaźnych, jak również patogenów przenoszonych przez krew.

Producent

Anika Therapeutics, Inc.
236 West Cummings Park
Woburn, MA 01801
U.S.A.

Cechy produktu