Kategorie

Aimovig (Erenumabum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aimovig?

Aimovig to lek zawierający substancję czynną erenumab, która należy do grupy przeciwciał monoklonalnych.

Podstawowe informacje

NazwaAimovig
Nazwa międzynarodowaErenumabum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 70 mg/ ml
 • 140 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna

Erenumab

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • polisorbat 80
 • wodorotlenek sodu
 • lodowaty kwas octowy
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawka o pojemności 1 ml
 • 1 wstrzykiwacz o pojemności 1 ml
 • 3 wstrzykiwacze o pojemności 1 ml
Działanie / właściwości

Przeciwmigrenowe

Zastosowanie

Profilaktyka migreny u dorosłych pacjentów, u których występują minimum 4 dni z migreną w miesiącu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na erenumab
 • uczulenie na którąkolwiek substancję pomocniczą
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyta reakcja alergiczna na gumę lateksową
 • choroby sercowo - naczyniowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaparcia
 • świąd
 • reakcje alergiczne (wysypka, obrzęk, problemy z oddychaniem, pokrzywka)
 • skurcze mięśni
 • ból, obrzęk, zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia
Nie łączyć z

Brak danych.

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży. Z tego powodu nie zaleca się przyjmowania leku Aimovig w tym okresie.

Karmienie piersią

Lek Aimovig przenika do mleka kobiety przez okres kilku dni po urodzeniu dziecka. Po tym czasie może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione klinicznie.

Dzieci

Stosowanie leku u pacjentów poniżej 18. roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Aimovig nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aimovig?

Lek Aimovig działa poprzez blokowanie aktywności cząsteczki CGRP - peptydu związanego z genem kalcytoniny, który wykazuje działanie rozszerzające naczynia. Wykazano, że poziom cząsteczki CGRP istotnie wzrasta podczas migreny i powraca do normy, kiedy ból ustępuje.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aimovig?

Lek Aimovig jest wskazany w profilaktyce migreny u dorosłych pacjentów, u których w chwili rozpoczęcia leczenia występują przynajmniej 4 dni z migreną na miesiąc.

Dawkowanie

Jak stosować lek Aimovig?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

 • jeżeli lekarz zalecił dawkę 70 mg, należy przyjmować jedno wstrzyknięcie lekiem Aimovig w dawce 70 mg co 4 tygodnie
 • jeżeli lekarz zalecił dawkę 140 mg, należy przyjmować jedno wstrzyknięcie lekiem Aimovig w dawce 140 mg lub dwa wstrzyknięcia lekiem Aimovig w dawce 70 mg co 4 tygodnie
 • jeżeli po 3 miesiącach stosowania leku pacjent nie odczuje poprawy, lekarz zadecyduje, czy należy kontynuować terapię.

Zalecenia dotyczące stosowania leku Aimovig:

 • lek należy podać we wstrzyknięciu podskórnym w udo lub brzuch
 • pacjent może wykonać wkłucie samodzielnie lub przy pomocy opiekuna
 • alternatywnym miejscem podania jest zewnętrzna powierzchnia górnej części ramienia, ale tylko, jeżeli wkłucie wykonuje inna osoba
 • jeżeli pacjent potrzebuje dwóch wstrzyknięć, należy wykonać je w różnych miejscach, żeby uniknąć stwardnienia skóry
 • nie należy podawać leku w miejscu gdzie skóra jest stłuczona, bolesna, zaczerwieniona, stwardniała
 • strzykawki z lekiem są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aimovig

Należy skonsultować się lekarzem, jeżeli pacjent otrzymał większą dawkę leku Aimovig lub jeżeli dawka została podana wcześniej niż powinna.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o dawce leku Aimovig, powinien przyjąć ją od razu, gdy sobie o tym przypomni. Następnie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który ustali nowy schemat dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Objawy choroby mogą powrócić po przerwaniu stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aimovig?

Leku Aimovig nie należy stosować, jeżeli:

 • pacjent ma uczulenie na erenumab
 • pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję pomocniczą leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aimovig może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaparcia
 • świąd
 • reakcje alergiczne (wysypka, obrzęk, problemy z oddychaniem, pokrzywka)
 • skurcze mięśni
 • ból, obrzęk, zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli:

 • w przeszłości wystąpiła u pacjenta reakcja alergiczna na gumę lateksową. Nakładka, która jest częścią opakowania leku zawiera gumę lateksową
 • u pacjenta występują choroby sercowo-naczyniowe - brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w grupie pacjentów z tymi schorzeniami

Należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia:

 • poważnej reakcji alergicznej (wysypka, obrzęk twarzy, gardła, języka, problemy z oddychaniem), która może pojawić się ciągu kilku minut od podania leku lub po czasie dłuższym niż tydzień od zastosowania
 • zaparć z silnym bólem i obrzękiem brzucha, wymiotami lub wzdęciami, które stanowią poważne ryzyko powikłań i hospitalizacji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aimovig a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży. Z tego powodu nie zaleca się przyjmowania leku Aimovig w tym okresie.

Aimovig a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Aimovig przenika do mleka kobiety przez okres kilku dni po urodzeniu dziecka. Po tym czasie może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione klinicznie.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Z uwagi na szlaki metaboliczne przeciwciał monoklonalnych, nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji z innych lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aimovig a alkohol

Brak danych.

Aimovig a prowadzenie pojazdów

Lek Aimovig nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aimovig?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • lek należy chronić przed światłem
 • lek należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2°C - 8°C
 • leku nie wolno zamrażać
 • po wyjęciu z lodówki, lek należy przechowywać w temperaturze do 25°C w zewnętrznym pudełku tekturowym i zużyć w ciągu 14 dni
 • nie należy wkładać leku do lodówki po tym, jak został już z niej wyjęty

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego